Rotterdam

Opdrachtgever:

Ontwerp:

prijsvragen en hotel-restaurant

Functie nu:

Bouwjaar:

1913 - 1921

Status:

"Mijn vader heb ik maar een keer zien huilen, toen hij hoorde dat zijn huizen in Rotterdam in 1940 platgebombardeerd waren"

Quirien Buurman

Ontstaansgeschiedenis

Voordat Bernard Buurman zich in Leiden als architect vestigde, woonde hij in Rotterdam.  Via de Ambachtsschool en een avondopleiding Bouwkunde ontwikkelde hij zich bij verschillende genormeerde architectenbureaus als ontwerper.  Er is helaas door de oorlog niet veel over van de gebouwen waaraan hij heeft meegewerkt. Ook zijn er geen tekeningen uit zijn Rotterdamse periode te vinden. Wel is een aantal ontwerpen voor prijsvragen gevonden alsmede foto’s en tekeningen van een hotel-restaurant dat al in 1938 gesloopt werd.

Prijsvragen

Als jong architect deed Buurman regelmatig mee met prijsvragen, een goede manier voor beginnende architecten om zich met ontwerpen voor landelijke projecten en in de kijker te spelen. Hij werd in 1909 lid van de Vereeniging Bouwkunst en Vriendschap in Rotterdam, hij was toen 26 jaar oud. Aan die prijsvragen ontleende de Vereeniging haar grote betekenis. Daarnaast werden er allerlei lezingen gegeven, bijvoorbeeld over woninginrichting, kunstgeschiedenis en materialen. In 1912 werd Buurman 2e secretaris en in datzelfde jaar werd zijn broer Willem lid.

Buurman won een aantal keer een prijs voor zijn ontwerpen, waar onder een eerste prijs in 1913/1914 met ‘Zooveel huisjes zooveel kruisjes’. In zijn ‘Levensloop, memoreert Buurman dat hij zeven keer aan de prijsvragen deelnam, en vijf keer een prijs won. Dat, zegt hij zelf, had tot gevolg dat hij een baan bij Mulder kreeg.

Gouden Hoofd Oude Vischmarkt Rotterdam

In 1920 kreeg Buurman samen met L. Klaphaak opdracht voor het ontwerpen van restaurant en hotel ‘t Gouden Hoofd. Het werd alweer in 1938 gesloopt in verband met een verkeersdoorbraak.  Op 14 juni 1920 stond in het Rotterdamsch Dagblad: “Aan de Zeevischmarkt zal eerlang een modern café-restaurant ‘t het Gouden Hoofd verrijzen, naar de oorspronkelijke plannen van den architect P.Musley, door de architecten Klaphaak en Buurman, resp. wonende te Rotterdam en Leiden.”
“De architecten L. Klaphaak en Bern. Buurman hebben voor de inrichting een zeer de aandachttrekkend gebouw gezet in mooi rooden handvorm Rijnsteen, met zuinige toepassing van Beiersch graniet. De stalen ramen zijn van Engels fabricaat. De architectuur met fraaie baksteenoplossingen is zeer karakteristiek en al is er tegen het penant in de as van den voorgevels aesthetisch wel wat in te brengen, de zijgevel aan het water is zeer interessant en het geheel met de pittige hoektorens en zijn kantig silhouet een aanwinst voor het stadsbeeld bij de Zeevischmarkt.
Wij kunnen zonder aarzeling zeggen, dat Rotterdam in dit restaurantgebouw, zeer goed werk van de architecten Klaphaak, van hier, en Buurman, te Leiden, een inrichting van den eersten rang rijker geworden is” (Rotterdams Nieuwsblad 26-7-1921)

Buurman ontwierp ook de stoelen.
Gispen maakte een ontwerp van het opschrift in kleur.

media