Haanstraschool

voortrekker in kleuteronderwijs

Opdrachtgever:

Vereeniging tot Opleiding van Bewaarschoolhouderessen

Ontwerp:

kweekschool

Functie nu:

3 woonhuizen

Bouwjaar:

1935

Status:

gemeentelijk monument

"•Het is niet overdreven te zeggen dat het ontwerp van Buurman bijdraagt aan ons levensgeluk.”

Bewoner Fred Malai

Ontstaansgeschiedenis

De voormalige Kweekschool voor Voorbereidend Onderwijs volgens de Methode Haanstra is oorspronkelijk opgezet als de Kweekschool voor Bewaarschoolonderwijzeressen. De cultuurhistorische waarde van deze kweekschool is zeer groot. Leiden heeft met deze opleiding niet alleen een voortrekkersrol in het Nederlandse kleuteronderwijs gespeeld maar is ook in deze didactiek baanbrekend geweest. De eerste vestiging stond aan de Rapenburg maar die is niet zo gaaf als dit gebouw.

Bouwstijl

De architectonische verschijningsvorm van de school wordt gekarakteriseerd door een fraai en strak ontwerp uitgevoerd in de Friese gele baksteen met platte daken en een zorgvuldig detaillering.

De school weerspiegelt het gematigde modernisme van de jaren dertig architectuur. Het doet denken aan andere modernistische jaren-dertig ontwerpen die ook opgebouwd zijn uit ‘bundels horizontalen’ zoals bijvoorbeeld het Leidse Raadhuis van de toonaangevende architect Marius Dudok. Voor deze bouwstijl wordt ook de term zakelijk-expressionisme gebruikt.

De school heeft een stedenbouwkundige waarde aan de Vliet ondanks dat het gebouw jonger is dan de meeste grachtenpanden. De architectuurhistorische waarde bevindt zich in de esthetische kwaliteiten van het exterieur. Het is ook van belang als school in het brede oeuvre van de Leidse architect Bernard Buurman.

(Omschrijving gemeentelijk monument)

 

Bijzonderheden

Beeldbepalend zijn de horizontale vensterpartijen met de ranke metalen omramingen.
De voorgevel is onaangetast en het  interieur is in hoofdopzet nog goed herkenbaar

Als karakteristiek kan worden beschouwd: de halfronde entree met daarboven het originele opschrift. Deze letters uit de jaren dertig worden getypeerd door lage schreven.

De openslaande witgeverfde voordeur heeft een fraaie, met dunne metalen roeden gemaakte, vensterindeling die de associatie oproept van een compositie van Piet Mondriaan.

 

 

media