Fredericus en Odulfuskerk

Ghandi en Lenin verstopt in christelijke muurschildering

Opdrachtgever:

Oud-Katholieke Parochie Leiden

Ontwerp:

kerk, drie woonhuizen en verbouwing naastliggende villa tot parochie

Functie nu:

kerk, tandartsenpraktijk, woonhuizen

Bouwjaar:

1926

Status:

rijksmonument

"Voor mij is het een religieuze ervaring als ik via de ontwakende stad met grote kerken aan de horizon Leiden in kom fietsen, totdat tenslotte een klein wit dorpskerkje op een klein heuveltje opdoemt. Een mooi kerkje met een prachtig interieur, waarin een kleine gemeenschap een oude traditie in ere houdt."

Hans Tangelder, secretaris kerkbestuur

Ontstaansgeschiedenis

B. Buurman kreeg de opdracht om naast de reeds bestaande villa, die als pastorie was gedacht, een kerk te bouwen in dezelfde stijl als het reeds bestaande gebouw. De bestaande villa heeft W. Mulder, de voorganger van Buurman, in 1903 als zijn eigen woonhuis gebouwd. Dat is waarschijnlijk de reden dat het kerkbestuur voor Buurman als architect koos.

Naast de kerk heeft Buurman drie woningen ontworpen, waarvan een het woonhuis van de pastoor is.

Bouwstijl

Om aan te sluiten bij de bestaande villa heeft de kerk het uiterlijk in ‘cottage-stijl’ gekregen zoals deze in de terminologie van de Rijksmonumentendienst werd genoemd.

De oud-katholieke kerk is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde als uitdrukking van een geestelijke ontwikkeling en vanwege de bijzondere plaats die de muurschilderingen in de kerk innemen in de iconologie van kerkelijke kunst. (omschrijving Rijksmonument)

“De kerk is een prachtig voorbeeld van de combinatie van Mulder en Buurman: de buitenkant is typisch Mulder en de binnenkant is typisch Buurman”, Pieter-Jan de Vos, Erfgoed Leiden

Buurman heeft het gehele interieur waaronder de vensters van glas in lood alsmede de banken ontworpen.

Bijzonderheden

Op advies van Bernard Buurman werd Chris Lebeau aangetrokken om muurschilderingen te maken. Chris Lebeau noemde zichzelf een ‘religieuze anarcho-communist’.
“Bij het uitvoeren van de opdracht heeft Lebeau de grootst mogelijke vrijheid gekregen, wat gezien zijn politieke overtuiging en zijn onbekendheid met de christelijke leer, zeer uitzonderlijk is.
Het gehele decoratieprogramma is door hem zelf bedacht. Lebeau had tijdens de werkzaamheden geregeld de bijbel in de hand die hij echter geheel  volgens zijn eigen opvattingen heeft geïnterpreteerd. Zo heeft hij politieke leiders als Ghandi en Lenin een plaats gegeven in de voorstelling van Het Geloof. ” (Mechteld De Bois)

media

Project nieuws

Chris Lebeau

 “Lebeau kwam regelmatig langs. Hij woonde in een woonwagen bij een boerderij tegenover de Cronesteinkade. Hij zag eruit als een kunstenaar. Mijn ouders hebben een aantal werken van hem gekocht: schilderijen, damasten tafelkleden, vazen. Waarschijnlijk ook deels om hem in leven te houden.“ Narda Buurman