Celebes- en Medusastraat

getuigenis van de verheffing van de arbeidersklasse

Opdrachtgever:

Werkmanswoningen

Ontwerp:

Sociale woningbouw

Functie nu:

Sociale woningbouw

Bouwjaar:

1932

Status:

Ontstaansgeschiedenis

Dit project maakt onderdeel uit van de Kooi. De wijk dankt haar naam aan een vroegere eendenkooi.  Het gedeelte dat nu bekendstaat als De Oude Kooi was rond 1920 het eerste grote sociale woningbouwproject van Leiden. De woningen die er gebouwd werden, waren kwalitatief beter dan de woningwet uit 1901 voorschreef.
Bernard Buurman ontwierp 75 woningen, bestemd voor bejaarden en grote gezinnen. Het complex is onlangs gerenoveerd.

Bouwstijl

Buurman bouwde voor Werkmanswoningen in de Celebesstraat/Medustraat een soort hofjes-opzet. Het is een halfopen hof dat bestaat uit een kwadrant van woningen met nog een ring woningen daaromheen.

Waarde

Deze sociale woningen zijn veel meer dan alleen maar woningen. Zij zijn in tevens een getuigenis van een van de belangrijkste sociale ontwikkelingen van de twintigste eeuw, namelijk de verheffing van de arbeidersklasse. Die verheffing heeft meerdere gezichten, waarvan de sociale volkswoningbouw van groot belang is en dat maakt dat deze woningbouwcomplexen belangrijk cultuurhistorisch erfgoed zijn.” Bestuur van de Historische Vereniging Oud Leiden, december 2019